Projektové dny

Témata

  • Stromy a dřevo
  • Dřevo a řemeslo
  • Dřevěná loutka

Rozsah

4 vyučovací hodiny

Cena

dohodou

Projektové dny jsou určeny pro MŠ a první stupeň ZŠ. Obsah je vždy individuálně upraven pro věk a počet dětí.

Projektové dny jsou zaměřeny na práci se dřevem. Dle tématu se děti seznamují s tím, kde se dřevo bere, co a jak se z něj vyrábělo dříve a nyní. Poznávají jednotlivé profese a nástroje, které se zabývají opracováním dřeva. Hlavně poznají jeho vlastnosti, které se u jednotlivých druhů dřeva liší.

Programy Stromy a dřevo – Dřevo a řemeslo – Dřevěná loutka na sebe navazují, realizovat lze však kterýkoliv z nich i samostatně.

Platbu programů lze realizovat ze školních šablon.

Programy jsou realizovány v prostorách MŠ či ZŠ, kde za vámi rádi přijedeme.